starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

„Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność.

A A A

 

BROSZURA

„Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność.

Zał_1_Karta_Zgłoszenia_Ucznia_do_mobilności_2022.docx

Zał_2_Oświadczenie_uczestnika_przedsięwzięcia_2022.docx

Zał_3_Instrukcja_2022.docx

Zał_4_Wzór_umowy_uczestnika_na_udział_w_projekcie_2022.docx

Zał_5_Program_projektu_i_opis_rezultatow_2022.docx

Regulamin Rekrutacji Uczniów_2022.doc

 

W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do drugiego wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Ponadnarodowa mobilność w Teresinie

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji dla 16 uczniów wspartych przez 2 opiekunów. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczne profesjonalne słowniczki branżowe online, o zakresie tematycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia – technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! 😊 Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się w trakcie realizacji programu poznają szereg narzędzi przydatnych w budowaniu stron, w tym tworzenia materiałów graficznych. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność odbyła się jesienią 2021. W ramach drugiego wyjazdu weźmie udział 16 uczniów oraz 2 nauczycieli naszej Szkoły.  Do udziału w naborze zapraszamy uczniów i uczennice klas II i III o profilu technik mechanik i technik mechanizacji rolnictwa. Dodatkowo rozszerzamy rekrutację o uczniów technikum logistycznego, miejsca dla uczniów tego zawodu będą dostępne po wyczerpaniu liczby zgłoszeń przez uczniów z technikum mechanicznego i mechanizacji rolnictwa. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 16 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.

 

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Finansowanie

Inicjatywa „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Ważne terminy

10.03.2022 – rozpoczęcie rekrutacji

15.03.2022 – zakończenie zbierania aplikacji

15.03.2022 – publikacja listy wstępnej

16.03.2022 – czas na ewentualne odwołania

16.03.2022 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Szkoły Panem Grzegorzem Więckiem, Koordynatorem projektu.

 

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
147096 odwiedzin