starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Aktualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2022/2023 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MATURA 2023 EGZAMINY ZAWODOWE 2022/2023 RODO Szczepienia przeciwko Covid-19 Kalendarz roku szkolnego MEN 2021/2022 BIP „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. Projekty międzynarodowe Wersja kontrastowa

MATURA 2023

A A A

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku

Egzamin maturalny w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015”

Termin główny – maj 2023 r.

Termin dodatkowy – czerwiec 2023 r.

Termin poprawkowy – sierpień 2023 r.

Pełna treść dokumentu ze szczgółowymi terminami TUTAJ

 

 

 EGZAMIN MATURALNY 2023

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, link poniżej:


https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 

 

Szczegółowo opisano:

1) Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

2) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r

3) Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

4) Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023 r.

5) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

6) Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Na podstawie:
1) art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.)
2) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(poz. 1636)
3) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (poz. 1644), dotyczącego egzaminu maturalnego w Formule 2023
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.), dotyczącego egzaminu maturalnego w Formule 2015
5) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645, z późn. zm.)

 

103854 odwiedzin