starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa

A A A

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w 2020 roku.

     

 

 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Biblioteka Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie otrzymała dla Szkoły Branżowej I stopnia w roku 2020 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 135 woluminów (8 lektur) wartości 3100 zł - 2480 z programu a 620 zł od organu prowadzącego – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie). Wzięliśmy pod uwagę propozycje uczniów i rodziców.(ankiety, rozmowy indywidualne). Uwzględniono także potrzeby uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 0,03 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. nowości wydawnicze. Zakupiono także pozycje z literatury psychologiczno-pedagogicznej. Kontynuowaliśmy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Teresinie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Sochaczewie. W 2020r.podjęliśmy się  realizacji kolejnych działań promujących czytelnictwo. Zorganizowaliśmy Akcję Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. Nasza wirtualna akcja była promowana przez Bibliotekę Publiczną w Teresinie. Odbyło się wirtualne spotkanie z pisarzem Michałem Gołkowskim promowano literaturę fantastyczną i historyczną oraz wirtualny Tydzień Bibliotek – „Zasmakuj w bibliotece” w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sochaczewie.

Rodzice mają możliwość zwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej zbiorami oraz wypożyczania książek w czasie zebrań i dni otwartych. W trakcie tych spotkań zostali poinformowani o zakupach. Przeprowadzono także wykład dla rodziców na temat Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.(Wykład przesłano także w wiadomości przez dziennik elektroniczny do wszystkich Rodziców). Prowadzono lekcje biblioteczne, oraz zajęcia wychowawcze na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki dostosowano do potrzeb czytelników. Uczniowie korzystali z możliwości wypożyczania książek na okres ferii  i wakacji.

W bibliotece odbywały się konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów: konkurs „Czy znasz autora tej książki?” i konkurs „Tę książkę warto przeczytać”. Uczniowie korzystali ze zbiorów literatury pięknej zakupionych w ramach NPRCZ. W bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z uczniami, organizowano kiermasze książek oraz gazetki na korytarzu i wystawy okolicznościowe Czytamy – polecamy. Wystawy promujące twórczość noblistki Olgi Tokarczuk oraz noblisty Władysława Stanisława Reymonta z okazji 95. rocznicy śmierci. Na bieżąco eksponowano nowości czytelnicze zarówno na stronie internetowej szkoły jak i na facebooku. Wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami NAJLEPSZA/NAJLEPSZY CZYTELNIK W SZKOLE. Uczniowie wzięli także udział w projekcie pod tytułem KSIĄŻKA MOIM PRZEWODNIKIEM !- Projekt dla każdej klasy z wykorzystaniem literatury pięknej. Uczniowie sami dokonali wyboru książek, które wypożyczyli z biblioteki. Omawiają je na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej lub tradycyjnej. Mogą przedstawić także plakat, pocztówkę zachęcający do wypożyczenia książki przez innych, mogą również inscenizować najciekawsze dla nich fragmenty. Reklamę książki uczniowie mogli przygotować korzystając z aplikacji Canva. Uczniowie  wzięli udział w lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem książek zakupionych z NPRCZ. Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali wybrane książki na zajęciach z Katarzyną Wróbel. Uczniowie lubiący czytać książki zaangażowali się w rolę przewodników po  zasobach biblioteki szkolnej. Książki  popularnonaukowe  i poradniki wykorzystywali uczniowie na zajęciach praktycznych na warsztatach szkolnych. Księgozbiór biblioteki wykorzystano także na spotkaniach z pedagogiem. Wspomagano działania kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami i pomoc w doborze literatury uczniom zdolnym przygotowującym się do konkursów.(współpraca nauczyciela bibliotekarza z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami przedmiotów) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystali z księgozbioru na zajęciach rewalidacyjnych z pedagog szkolną. Wykorzystano także pozycje książkowe o tematyce profilaktyczno wychowawczej w kampaniach społecznych organizowanych przez pedagog szkolną. Prowadzono zajęcia z biblioterapii z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

 

Nauczyciel bibliotekarz Katarzyna Wróbel

22 stycznia 2021r.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w 2018 roku.

     

 

 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Biblioteka Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 462 woluminy (w tym 10 audiobooków i 48 lektur) wartości 15 000 zł - 12 000 z programu a 3 000 zł od organu prowadzącego – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie). Wzięliśmy pod uwagę propozycje uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uwzględniono także potrzeby uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelników. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 10,3 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. nowości wydawnicze. Zakupiono także pozycje z literatury psychologiczno-pedagogicznej. Kontynuowaliśmy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Teresinie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Sochaczewie. W 2018r.podjęliśmy się  realizacji kolejnych działań promujących czytelnictwo. Zorganizowaliśmy Akcję Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Aleksandra Starus i Przewodnicząca Rady Rodziców Kamila Szadkowska. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych, pani dyrektor Ewa Odolczyk, wicedyrektor Grzegorz Więcek, nauczyciele oraz zaproszeni goście czytali w sali konferencyjnej fragmenty książki. Dnia 5 października odbyło się spotkanie z pisarzem Jarosławem Górskim zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Teresinie w ramach współpracy z biblioteką szkolną. Lekcja na temat Ireny Sendlerowej odbyła się w murach naszej szkoły wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Teresinie i uczniowie naszej szkoły. W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 18 kwietnia uczniowie z Katarzyną Wróbel udali się na spotkanie autorskie z pisarką Mariolą Pryzwan organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie. W ramach obchodów 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się spotkania całej społeczności szkolnej ze „Świadkiem historii”, który przeżył Powstanie Warszawskie oraz pisarzem, historykiem Bogusławem Kwiatkowskim. W trakcie tych spotkań promowano literaturę historyczną.

 Rodzice mają możliwość zwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej zbiorami oraz wypożyczania książek w czasie zebrań i dni otwartych. W trakcie tych spotkań zostali poinformowani o zakupach. Przeprowadzono także wykład dla rodziców na temat Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki dostosowano do potrzeb czytelników. Uczniowie korzystali z możliwości wypożyczania książek na okres ferii  i wakacji.

W bibliotece odbywały się konkursy: Konkurs „KOLEJ na czytanie” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczniowie wypożyczyli książki z biblioteki i po ich przeczytaniu z Katarzyną Wróbel udali się do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, gdzie wykonali fotografie zachęcające do czytania. Wszystkie zdjęcia przekazano na Powiatowy Konkurs Czytelniczo - Fotograficzny organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN  w Warszawie. Filia w Sochaczewie. Uczennica naszej szkoły zdobyła w tym konkursie trzecie miejsce. Uczennice wzięły także udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim ‘’Wolności pragnę ponad wszystko’’ zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Uczniowie reprezentowali również naszą szkołę podczas Teresińskich Dni Retoryki, do których przygotowały ich Edyta Gałecka i Katarzyna Wróbel. Uczennica otrzymała wyróżnienie i wystąpiła w Powiatowych Dniach Retoryki. W bibliotece szkolnej odbył się konkurs tę KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆ. Dwie uczennice reprezentowały naszą szkołę w konkursie powiatowym zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie zdobywając III miejsce. Uczennice przygotowała Katarzyna Wróbel. Uczniowie korzystali ze zbiorów literatury pięknej i poezji zakupionych w ramach NPRCZ. W bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z uczniami, organizowano kiermasze książek oraz gazetki na korytarzu i wystawy okolicznościowe Czytamy – polecamy. Na bieżąco eksponowano nowości czytelnicze zarówno na stronie internetowej szkoły jak i na facebooku. Wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami NAJLEPSZA/NAJLEPSZY CZYTELNIK W SZKOLE. Uczniowie wzięli także udział w projekcie pod tytułem KSIĄŻKA LUBIĘ TO !- Projekt dla każdej klasy z wykorzystaniem literatury pięknej. Uczniowie sami dokonują wyboru książek, które wypożyczają z biblioteki. Omawiają je na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej lub tradycyjnej. Mogą przedstawić także plakat, pocztówkę zachęcający do wypożyczenia książki przez innych, mogą również inscenizować najciekawsze dla nich fragmenty. Uczniowie klasy drugiej wzięli udział w lekcji języka polskiego przeprowadzonej przez panią dyrektor z wykorzystaniem książek zakupionych z NPRCZ. Uczniowie zaprezentowali wybrane ballady Adama Mickiewicza. Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali wybrane wiersze na zajęciach z Katarzyną Wróbel. Książki  popularnonaukowe wykorzystywali uczniowie na zajęciach   dotyczących odnawialnych źródeł energii ze Stanisławem Pagą. Księgozbiór biblioteki wykorzystano także na spotkaniach z psychologiem i pedagogiem z CPR w Sochaczewie Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystali z księgozbioru na zajęciach rewalidacyjnych z pedagog szkolną. Wykorzystano także pozycje książkowe o tematyce profilaktyczno wychowawczej w kampanii „Nie pal’’ organizowanej przez pedagog szkolną.

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

 

Nauczyciel bibliotekarz Katarzyna Wróbel

15 stycznia 2019r.

powiat sochaczew powiat sochaczew
150947 odwiedzin