starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Aktualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2022/2023 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MATURA 2023 EGZAMINY ZAWODOWE 2022/2023 RODO Szczepienia przeciwko Covid-19 Kalendarz roku szkolnego MEN 2021/2022 BIP „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. Projekty międzynarodowe Wersja kontrastowa

Klauzula RODO

A A A

Teresin, 20 września 2018 roku.


KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:


Administratorem Pana/i Danych jest:
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
96-500 Teresin, al. XX-lecia 12,
reprezentowany przez dyrektora – Ewę Odolczyk.

Inspektor ochrony danych: Pan Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „ZS Teresin” lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Realizacji obowiązku prawnego


Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Realizacja obowiązku prawnego.


Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.


Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:
Pobrane dobrowolnie.

Pani/Pana dane:
Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
i profilowaniu.

103854 odwiedzin