starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

A A A

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

     

 Sprawozdania z realizacji w zakładce obok.

 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Biblioteka Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 462 woluminy (w tym 10 audiobooków i 48 lektur) wartości 15 000 zł - 12 000 z programu a 3 000 zł od organu prowadzącego – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie)  15 maja br. Pani dyrektor Ewa Odolczyk poinformowała uczniów i nauczycieli na specjalnym apelu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W  maju i we wrześniu zorganizowaliśmy akcję Marzę o tym, by w bibliotece była książka… W oparciu o ankiety przeprowadzone wśród, uczniów, rodziców i nauczycieli dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Wzięliśmy także pod uwagę propozycje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie wzięli udział w Targach Książki w Warszawie z nauczycielem bibliotekarzem Katarzyną Wróbel i nauczycielem języka polskiego Anną Biernat. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelników. Uwzględniono także potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Ankiety wypełnili uczniowie i ich rodzice, przeprowadzono indywidualne rozmowy, zakupy konsultowano także z nauczycielami języka polskiego. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowiły 10,3 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. nowości wydawnicze. Zakupiono także pozycje z literatury psychologiczno- pedagogicznej. Podjęliśmy się  realizacji działań promujących czytelnictwo. Już w pierwszych dniach września do 4 grudnia  zorganizowaliśmy Akcję Narodowego Czytania Wesela. Wszyscy uczniowie szkoły na zajęciach bibliotecznych czytali z Katarzyną Wróbel , klasy III i IV TMRM czytali na lekcjach języka polskiego z Katarzyną Wróbel i Anną Biernat. Do akcji wspólnego czytania przyłączyli się uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych z pedagogiem Anetą Podrażka.  15 grudnia odbyło sie podsumowanie Narodowego Czytania w którym wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Aleksandra Starus i Przewodnicząca Rady Rodziców Kamila Szadkowska. Ośmioro uczniów z naszej szkoły, pani dyrektor Ewa Odolczyk, nauczyciele oraz zaproszeni goście czytali w świetlicy fragmenty książki. W październiku odbyło się w naszej szkole spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia TIKający bibliotekarze. Nowoczesne technologie w bibliotece szkolnej na temat prowadzenia i tworzenia dziennika biblioteki szkolnej przeprowadzone przez panią Lilię Kołodziejczyk z PBW w Warszawie oraz Książka lekiem na depresję – prowadzące panie z PPP Sochaczew. Warsztaty metodyczne odbyły się w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sochaczewie. Uczestnicy wzięli udział  w zajęciach  oraz zwiedzili pomieszczenia biblioteczne i zapoznali się z księgozbiorem –głównie nowościami z NPRCz. Rodzice mają również możliwość zwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej zbiorami oraz wypożyczania książek w czasie zebrań i dni otwartych. W trakcie tych spotkań zostali poinformowani o zakupach. Przeprowadzono także wykład dla rodziców na temat WPŁYW CZYTELNICTWA NA ROZWÓJ DZIECI  I MŁODZIEŻY Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki dostosowano do potrzeb uczniów. Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres ferii  i wakacji.

W bibliotece odbywały się konkursy: Konkurs SELFIE Z KSIĄŻKĄ cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Wszystkie zdjęcia przekazano na Powiatowy Konkurs Czytelniczo - Fotograficzny organizowany przez PBW w Sochaczewie. Uczennice naszej szkoły zdobyły trzy pierwsze miejsca, a pani dyrektor otrzymała wyróżnienie w kategorii nauczyciele. Uczniowie reprezentowali naszą szkołę podczas Teresińskich Dni Retoryki oraz konkursie recytatorskim poezji Wisławy Szymborskiej zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie, do których przygotowały ich Anna Biernat i Katarzyna Wróbel. W bibliotece szkolnej odbył się konkurs tę KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆ. Dwie uczennice reprezentowały naszą szkołę w konkursie powiatowym zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie. Uczennice przygotowała Katarzyna Wróbel. Uczniowie korzystali ze zbiorów literatury pięknej i poezji zakupionych w ramach NPRCZ. W bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z uczniami, organizowano kiermasze książek oraz gazetki na korytarzu i wystawy okolicznościowe Czytamy – polecamy. Na bieżąco eksponowane są nowości czytelnicze zarówno na stronie internetowej szkoły jak i na facebooku. Wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami NAJLEPSZA/NAJLEPSZY CZYTELNIK W SZKOLE. Uczniowie wzięli także udział w projekcie pod tytułem KSIĄŻKA LUBIĘ TO !- Projekt dla każdej klasy z wykorzystaniem literatury pięknej. Uczniowie sami dokonują wyboru książek, które wypożyczają z biblioteki. Omawiają je na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej lub tradycyjnej. Mogą przedstawić także plakat, pocztówkę zachęcający do wypożyczenia książki przez innych, mogą również inscenizować najciekawsze dla nich fragmenty.

Z pewnością realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Mierzalnym wskaźnikiem jest wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

 

Nauczyciel bibliotekarz Katarzyna Wróbel

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin