starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

Egzamin maturalny 2024

A A A

Egzamin maturalny 2024

w „Formule 2023”

 

 Termin główny – maj 2024 r.

Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.

Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

 

egzamin-maturalny w-formule-2023

 Szczegółowe informacje:

1) komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

2) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024

3) Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której    można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

4) komunikat o dostosowaniach do egzaminu maturalnego 2024

5) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024

6) Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024

7) Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

 

Dodatkowe materiały dla maturzystów:

stres egzaminacyjny - narzędziownik

stres egzaminacyjny - poradnik dla maturzystów

stres egzaminacyjny - poradnik dla rodziców

 

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 została opracowana zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230), zwaną dalej „ustawą”.
  2. ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116).
  3. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1644, z późn. zm.), dotyczącym egzaminu maturalnego w Formule 2023
  4. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.), dotyczącym egzaminu maturalnego w Formule 2015.
  5. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645, z późn. zm.), dotyczącym egzaminu maturalnego, do którego przystępują zdający – obywatele Ukrainy.
  6. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246) (dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023).

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
147096 odwiedzin