starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

Historia szkoły

A A A

Pierwszego września 1973 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Teresinie i zdecydowano o przeniesieniu Zasadniczej Szkoły Rolniczej  w Szymanowie (powstała w 1970 r.) do Teresina. Szkoła w Teresinie miała mieścić się w odrębnym budynku i była kontynuacją ZSR w Szymanowie.

Pierwszym dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Teresinie został mgr Aleksander Kaźmierczak. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się w budynku szkoły gminnej 28 sierpnia 1973 roku. Dyrektor poinformował, że szkoła będzie mieściła się w Hotelu Robotniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość”. Początki działalności szkoły były bardzo trudne ponieważ udostępniono tylko jedno pomieszczenie, w którym zaczęły odbywać się pierwsze zajęcia. Wyposażenie szkoły było bardzo skromne. Nie było pokoju nauczycielskiego. Do klasy pierwszej przyjęto dwudziestu dwóch uczniów. W nowym roku szkolnym 1974/1975 przybyło drugie pomieszczenie, odnowiono sale lekcyjne, zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów. Zaczęto systematycznie gromadzić książki głównie literaturę fachową i utworzono szkolną bibliotekę. Dokupowano na bieżąco inne pomoce naukowe. Nowy rok szkolny przyniósł kolejne zmiany. Od 1 września 1975 roku stanowisko dyrektora objął inż. Józef Cupryś. Dzięki jego staraniom wygospodarowano pomieszczenie na pokój nauczycielski. Dyrektor czynił starania o przeniesienie siedziby szkoły  z Hotelu Robotniczego, który nie spełniał warunków niezbędnych do pracy dydaktycznej. Pod koniec wakacji szkołę przeniesiono do samodzielnego budynku należącego do Centralnego Ośrodka Ludowych Zespołów Sportowych w Teresinie. Po upływie roku inż. Józef Cupryś odszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora objęła mgr Genowefa Kujawa. Po raz pierwszy wprowadzono w szkole zajęcia wychowania fizycznego, dzięki możliwości korzystania z obiektów sportowych Centralnego Ośrodka Ludowych Zespołów Sportowych w Teresinie. W 1977 roku szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. 1 września 1977 roku Kurator Oswiaty i  Wychowania w Skierniewicach powołał Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Teresinie. W 1979 roku mgr Genowefa  Kujawa przeszła na emeryturę.

Dyrektorem od roku szkolnego 1979/1980 został mgr inż. Stanisław Wójcik sprawujący tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 2012 roku.

2 stycznia 1982 roku został powołany przez dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie. W jego skład weszły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza( 3-letnia), Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa (3- letnia) i Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących.

Zajęcia Technikum prowadzone były w Ośrodku Szkoleniowym Państwowego Ośrodka Maszynowego. Zajęcia szkół zawodowych odbywały się w domkach campingowych zakupionych przez Wydział Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach od Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Mazowsze” na rzecz Zespołu Szkół w Teresinie.  W skład zakupionych obiektów weszły: trzy pawilony campingowe, umywalnia, sanitariat, ogrodzenie campingu, sieć elektryczna zewnętrzna, sieć wodno-kanalizacyjna.

Warunki pracy były trudne, a mimo to uczniów i klas przybywało. Dyrektor Stanisław Wójcik rozpoczął starania o wybudowanie nowego budynku szkolnego – szkoły z prawdziwego zdarzenia.

Gmina Teresin nie dysponowała odpowiednią działką, dlatego zaczęto się starać w Ministerstwie Leśnictwa o plac, na którym znajdowały się domki campingowe użytkowane przez szkołę i rósł las.

 

Po długich staraniach decyzją Ministerstwa Leśnictwa  i Przemysłu Drzewnego w maju 1983 roku  szkoła otrzymała odpłatnie na własność działkę. Rok później na jej terenie wybudowano zaplecze garażowe. W 1986 roku szkoła weszła do planu inwestycyjnego województwa skierniewickiego i rozpoczęto gromadzenie materiałów na budowę. Prace budowlane rozpoczęły się w 1989 roku.

Dzięki  ogromnemu osobistemu zaangażowaniu dyrektora Stanisława Wójcika, nauczycieli, wsparciu ówczesnych władz, dużej pomocy finansowej rodziców oraz uczniów, którzy chętnie pomagali przy budowie szkoła została oddana do użytku 1 września 1995 roku. 19 maja 1995 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły i poświęcenie przez ks. biskupa Mariana Dusia. W uroczystości uczestniczyła Wiceminister Rolnictwa Maria Zwolińska i Wicewojewoda Skierniewicki Andrzej Charzewski,  a także dyrektorzy Urzędu Wojewódzkiego i dyrektorzy szkół województwa skierniewickiego. Nastąpiło przecięcie wstęgi i zaproszeni goście wpisali się do kroniki szkolnej.

Dzięki przeniesieniu szkoły z domków campingowych do nowego budynku poprawiły się warunki pracy i nauki. W 1995 roku rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, które w 1998 roku oddano do użytku. W 1999 roku rozpoczęto budowę  hali sportowej. Nowoczesna hala sportowa została oddana do użytku w październiku 2001 roku. W 2002roku do absolwentów gimnazjum została skierowana nowa oferta szkoły: Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie dzienne profil ogólny, Liceum Profilowane,   3-letnie profil ekonomiczno-administracyjny, Technikum zawodowe 4-letnie o specjalności: agrobiznes, pojazdy samochodowe,  mechanizacja rolnictwa, Szkoła zawodowa dzienna 3-letnia specjalność pojazdy samochodowe, Technikum 3-letnie dla Dorosłych specjalność mechanizacja rolnictwa.

W szkole uczyło się wówczas ponad pięciuset uczniów.

W związku z nową ofertą Zespół Szkół Rolniczych zmienił nazwę na Zespół Szkół. Zrodził się wówczas pomysł na nadanie szkole imienia. Spośród zgłoszonych kandydatur wybrano Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Uroczyste nadanie szkole imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, poświecenie sztandaru i nowego budynku hali sportowej nastąpiło 7 stycznia 2002 roku. Poświecenia dokonał Jego Eminencja ksiądz Prymas Józef Glemp. List gratulacyjny na ręce dyrektora szkoły, Stanisława Wójcika przesłał Wicepremier Minister Rolnictwa Jarosław Kalinowski. Na uroczystość przybył senator RP Zbigniew Komorowski oraz delegacja z Ministerstwa Sportu. Podniosłe święto szkoły swoja obecnością zaszczycili przedstawiciele władz wojewódzkich z Marszałkiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na czele oraz przedstawiciele organów samorządowych :Starosta Powiatu Sochaczewskiego Marcin Kubiak i radni powiatowi, gminni, a także Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Marek Jaworski. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele Kuratorium Oświaty.

Dyrektor Stanisław Wójcik  otrzymał w 2002 roku tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’. Szkoła nadal się rozwijała. W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie mieli możliwość podjęcia nauki w następujących typach szkół: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Agrobiznesu,  Technikum Mechaniczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Zasadnicza Szkoła Samochodowa, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych o specjalności mechanizacja rolnictwa oraz Policealna Szkoła Zaoczna o kierunkach- rolnictwo i mechanizacja rolnictwa.

 

10 października 2009 roku odbył się uroczysty Jubileusz 35-lecia szkoły. Był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów Szkoły. Jubileusz był okazją do refleksji nad upływającym czasem i wspomnień o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach historii szkoły. W życiu każdego Absolwenta są tacy ludzie, których nieustannie nosi się w sercu, których każde wypowiedziane słowo wybrzmiewa w myśli, przywołując najpiękniejsze i wzruszające wspomnienia.  Ten dzień  był okazją do zadumy i refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością szkoły. Prowadzący uroczystość podkreślili, że na bogaty dorobek szkoły złożyła się oddana praca dyrektora Stanisława Wójcika a także wielu nauczycieli, wychowawców i pracowników. To oni dla młodych ludzi byli przewodnikami, opiekunami i doradcami służącymi pomocą często w trudnych chwilach. To dzięki nim szkoła odniosła sukcesy na różnych płaszczyznach. Wśród nich królował sport. Jak pokazała historia nasza szkoła kształciła nie tylko rolników i mechaników, ale Absolwentów, którzy wybrali różne drogi życia. Zostali pracownikami naukowymi, ludźmi biznesu, policjantami,  nauczycielami, logistykami, informatykami, grafikami, trenerami personalnymi, dietetykami, kierowcami zawodowymi a niektórzy odkryli swoje powołanie i zostali księżmi.

To było wielkie wydarzenie teresińskiej oświaty. Były łzy wzruszenia, wspomnienia, spotkania po latach i oczywiście gromkie STO LAT! Obchody rozpoczęły się Mszą św. w niepokalanowskiej Bazylice. Dalsza część uroczystości miała miejsce już na terenie Szkoły. Koncert zespołu Big-Band pod dyrekcją Bernarda Pacholskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie połączony z występem wokalistki Katarzyny Goszcz oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły i pokaz tańca towarzyskiego zaprezentowany przez Aleksandrę Kubiak i Piotra Orzeszka stanowiły tylko nieliczne z wielu specjalnie przygotowanych na tę okazję atrakcji. Wśród zaproszonych gości był m.in. Starosta Tadeusz Koryś - tym razem również jako były nauczyciel w Zespole Szkół, Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, przedstawiciele Rady Powiatu oraz Rady Gminy, władz kościelnych, reprezentanci Kuratorium Oświaty, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i współpracujących ze szkołą placówek samorządowych i kulturalnych oraz liczne grono jej absolwentów. Oczywiście nie mogło zabraknąć byłych pracowników Szkoły, a w szczególności pierwszego Dyrektora Aleksandra Kaźmierczaka. Uroczystość otworzył  Dyrektor Stanisław Wójcik, który  przedstawił licznie zebranym zarys historii Zespołu Szkół w Teresinie. „Moim marzeniem był kiedyś nowy budynek Szkoły i piękna hala sportowa. Obydwa udało się zrealizować, jednak do pełni szczęścia brakuje jeszcze basenu i to jest nasz wspólny cel na najbliższą przyszłość” – zakończył swoje przemówienie Dyrektor. Podczas uroczystości panowała niepowtarzalna atmosfera, a całkowita spontaniczność i szczerość zabierających głos niejednokrotnie powodowały łzy wzruszenia.

Koniec roku szkolnego 2011/2012 - ta uroczystość miała  szczególny i podniosły charakter. 31 sierpnia 2012 roku na zasłużoną emeryturę odszedł wieloletni dyrektor - Stanisław Wójcik. Dyrektor, który tworzył historię tej szkoły i zasłużył się dla lokalnej społeczności. Przeszedł na emeryturę po trzydziestu trzech latach kierowania naszą szkołą i 46 latach pracy. Uroczyste pożegnanie dyrektora miało miejsce 29 czerwca podczas zakończenia roku szkolnego 2011/2012. Zebrani wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w hali sportowej.  W czasie uroczystości i licznych wystąpień zebranych gości przypomniano zasługi dyrektora - „ Od wielu lat szkoła kojarzona jest z osobą Dyrektora Wójcika i nazywana Jego nazwiskiem.  Stanisław Wójcik – twórca teresińskiej szkoły rolniczej i wieloletni dyrektor tej szkoły, ceniony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Działacz społeczny, inicjator ciekawych lokalnych projektów. Uhonorowany wieloma odznaczeniami  otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski , Medal Komisji Edukacji Narodowej , odznakę ,,Opiekun miejsc Pamięci Narodowej’’ i odznakę ,,Za zasługi dla województwa skierniewickiego’’. Jako dowód uznania zasług dla środowiska lokalnego przyznano mu zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Teresin w 2002 roku. Stanisław Wójcik był współzałożycielem Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Teresinie a następnie technikum dla młodzieży i dorosłych. Przyczynił się do utworzenia Zespołu Szkół Rolniczych. To z jego inicjatywy wdrożony został program nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Będąc dyrektorem Zespołu pozyskał działkę, na której wybudowano szkołę i warsztaty szkolne. Inwestycyjna charyzma dyrektora trwała przez kolejne lata, bo w 2001 roku przy szkole wybudowano nowoczesną halę sportową.” Uczniowie na pożegnanie dyrektora przygotowali wzruszający program artystyczny.

 Od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku  funkcję dyrektora Zespołu im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego pełnił mgr Wojciech Kruszewski dotychczasowy  wieloletni zastępca dyrektora. Od 1 września 2015  roku  do 31 sierpnia 2021 roku dyrektorem była mgr Ewa Odolczyk.

Stanisław Wójcik zmarł 26 grudnia 2016 roku. 24 maja 2018 roku w naszej szkole miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na zaproszenie dyrektor Ewy Odolczyk udział w uroczystości wzięli m.in. Marek Jaworski – zastępca wójta gminy Teresin, Witold Sadowski urodzony w 1935 roku warszawianin – świadek historii, uczestnik Bohaterstwa Powstańców Warszawy 1944 roku i martyrologii ludności cywilnej, oraz Irena Wójcik – żona śp. Stanisława Wójcika, budowniczego i wieloletniego dyrektora teresińskiej szkoły.  Na placu przed szkołą zasadzono dąb poświęcony dyrektorowi Stanisławowi Wójcikowi Honorowemu Obywatelowi Gminy Teresin. „Dąb Stanisław Wójcik HONOROWY OBYWATEL GMINY TERESIN DĄB NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018” jest siedemnastym dębem zasadzonym dla osób zasłużonych dla niepodległej Polski oraz naszej lokalnej społeczności w ramach akcji „100 dębów na 100-lecie”.

11 grudnia 2021 roku odbyła się uroczystość nadania Stadionowi Gminnemu w Teresinie imienia Stanisława Wójcika stadionowi, który znajduje się przy Al. XX -lecia naprzeciwko szkoły.

„Stanisław Wójcik był wieloletnim dyrektorem szkoły w Teresinie, szanowanym i przez swoich współpracowników i uczniów, do tego stopnia, że placówka do dziś nazywana jest „szkołą Wójcika”. Dyrektor pozostawił po sobie potężną pamiątkę w postaci wielu uczniów, wśród których są radni, sportowcy, osoby pracujące na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach i jest wielu zwykłych ludzi, którzy pamiętają „swojego dyrektora” - bo tak go nazywali. Potrafił ostro postawić sprawę, gdy ktoś był niegrzeczny, ale ostro stawał też po stronie ucznia i wyciągał „za uszy” tych, w których widział iskierkę nadziei, że można z nich jeszcze wychować dobrych ludzi. Wychodził z założenia, że nie każdy musiał być Einsteinem, ale każdy powinien otrzymać dobre wychowanie. Pan Stanisław Wójcik, Honorowy Obywatel naszej gminy, przez wiele lat, aż do śmierci, bardzo mocno angażował się w sprawy związane z edukacją i sportem.  Jako wielki sympatyk oraz kibic wspierał działaczy oraz zawodników miejscowego klubu sportowego. Można go było spotkać na stadionie podczas wielu rozgrywek czy to młodzieżowych, czy dorosłych. Zawsze znalazł czas na powiedzenie dobrego słowa, jak i konstruktywną krytykę.  Dostrzegał w sporcie prostą drogę do właściwego wychowania młodego pokolenia i przygotowania go do dorosłego życia. Teresin ciągle pamięta o panu Stanisławie, dla którego edukacja i sport były jednymi z najważniejszych elementów, z których składało się jego życie. Dziękuję Panie Stanisławie za tę spuściznę” – mówił na uroczystości wyraźnie wzruszony wójt Olechowski.

W uroczystości udział wzięli wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, jego zastępca Marek Jaworski, przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, starosta sochaczewski Jolanta Gonta wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Janem Aleksandrem Łopatą i rzecznikiem Starostwa Powiatowego Marcinem Odolczykiem. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość także Zbigniew Komorowski, honorowy obywatel Gminy Teresin, senator II i III kadencji, poseł na Sejm IV kadencji, wójt Gminy Bolimów Stanisław Linart oraz proboszcz parafii NPNMP w Niepokalanowie o. Andrzej Sąsiadek. Nie zabrakło radnych, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli OSP oraz młodzieży szkolnej i nauczycieli reprezentujących Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie na czele z dyrektor Ewą Odolczyk. Obecni byli ponadto pracownicy i dyrektor GOSiR w Teresinie Krzysztof Walencik, prezes Ryszard Niedźwiedzki  oraz trenerzy i działacze LKS Mazowsze Teresin.

W swoim przemówieniu starosta sochaczewski Jolanta Gonta podkreśliła wybitną sylwetkę długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół w Teresinie p. Stanisława Wójcika, w tym jego osiągnięcia, wspaniałe usposobienie, otwartość, pracowitość i społeczne zaangażowanie. Nie zabrakło też podziękowań dla włodarzy gminy za inicjatywę nadania Jego imienia Stadionowi Gminnemu w Teresinie.

Jak powiedział wójt Marek Olechowski o Zespole Szkół w Teresinie „To miejsce zawsze kojarzy mi się z marzeniami, bo kiedyś był tu las. Ja pracowałem jako młody człowiek po drugiej stronie ulicy i spotykałem się z działaczem sportowym Stanisławem Wójcikiem, który oprowadzał mnie po tym lesie  i mówił -Tu będzie kiedyś technikum, a ja trochę nie dowierzałem. Założyciel placówki, wieloletni dyrektor Ś.P. Stanisław Wójcik myślał wizjonersko, wyprzedzając swoje czasy. Doprowadził do budowy szkoły, warsztatów oraz nowoczesnej hali sportowej i potrafił zjednać sobie ludzi. W działania zaangażowała się  społeczność szkolna – nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Pan Stanisław Wójcik  był wyjątkowym człowiekiem godnym zaufania i naśladowania. Potrafił dotrzeć do każdego człowieka. Cechowała Go otwartość, pracowitość i społeczne zaangażowanie. Jego wrażliwość, ale i stanowczość pozwoliła nakierować na właściwe tory młodych ludzi ”.

Kolejni dyrektorzy szkoły mgr Wojciech Kruszewski i mgr Ewa Odolczyk wspólnie z organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Sochaczewie  modernizowali bazę dydaktyczną oraz zaplecze gospodarcze szkoły. Wykonano m.in. termomodernizację budynków szkoły, naprawę dachu na sali gimnastycznej, wymianę oświetlenia oraz modernizację centralnego ogrzewania. Wykonano infrastrukturę pod bezprzewodowy Internet. W każdej Sali dydaktycznej zamontowano komputer oraz projektor. Niedawno dzięki staraniom obecnego od 1 września 2021 roku dyrektora mgr inż. Krzysztofa Paradowskiego wykonano modernizację sieci kanalizacji oraz hali sportowej. Obiekty sportowe szkoły rozwinięto o nowoczesne sale do ćwiczeń m.in. salę fitness.

W grudniu 2022 roku Zespół Szkół w Teresinie został uhonorowany za pomysł i realizację projektu o nazwie „Malczan”- wyróżnienie wśród szkół ponadpodstawowych do 20 tys. mieszkańców w kategorii „Edukreator na Mazowszu” organizatorem konkursu był samorząd województwa mazowieckiego.  Pomysł narodził się w 2021 roku. To wówczas Rada Rodziców wraz z dyrektorem Zespołu Szkół w Teresinie Krzysztofem Paradowskim, głównym mechanikiem projektu Radosławem Szwarczewskim -nauczycielem praktycznej nauki zawodu, uczniami oraz przyjaciółmi postanowili zrekonstruować fiata 126p, przez młodzież nazywanego „Żółtym Bąkiem”. Należał do śp. Stanisława Wójcika, założyciela i wieloletniego dyrektora szkoły, Honorowego Obywatela Gminy Teresin. W czerwcu 2022r. w szkole „Malczana” uroczyście sfinalizowano. Legendarny fiacik 126p śp. Stanisława Wójcika zyskał swoje drugie życie. Projekt odbywał się pod patronatem samorządu powiatowego w Sochaczewie, który go też w całości sfinansował.

Obecnie szkoła stawia na kształcenie zawodowe. Baza dydaktyczna placówki stale się rozwija. Tworzone są pracownie tematyczne m.in. spawalnicza, samochodowa, obróbki ręcznej i maszynowej. Powstała również innowacyjna pracownia magazynowa, która imituje rzeczywiste procesy w gospodarce magazynowej.   

Szkoła może się dzisiaj pochwalić pokaźną liczbą firm, z którymi współpracuje. Baza ta stale się rozrasta, zwiększa się również poziom tej współpracy. Wspólne z pracodawcami tworzymy ofertę edukacyjną w oparciu o aktualne potrzeby rynku. Dzięki takim rozwiązaniom absolwenci szkoły znajdują wymarzone zatrudnienie.

W szkole realizowane są projekty edukacyjne, w których uczniowie mogą realizować zadania zgodne z własnymi zainteresowaniami. W czasie rekrutacji, a później w okresie nauki monitorujemy pasje naszych podopiecznych, tak aby tworzyć środowisko przyjazne dydaktyce.

 

opracowała Katarzyna Wróbel

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
144025 odwiedzin