starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

Podsumowanie projektu PMU

A A A

Podsumowanie projektu „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – edycja 2” nr 2021-1-PMU-4202.

Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom i różnym analizom, dlatego to dobra okazja do przypomnienia o niedawno zakończonym projekcie, realizowanym w ramach programu PO WER  - „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – edycja 2” nr 2021-1-PMU-4202.

Projekt realizowany był w Grecji w terminie 15.05. – 26.05.2023 i więzło w nim udział 18 uczniów naszej szkoły zawodów: technik logistyk, technik mechanik oraz szkoła branżowa o specjalności kierowca-mechanik, a także 3 nauczycieli w roli opiekunów grupy.

 Instytucją przyjmującą i jednocześnie partnerem projektu, była Platon School w Katerini. Placówka ma już duże doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, co było gwarantem wysokiej jakości realizowanego programu. W trakcie zajęć uczniowie współpracowali z młodzieżą ze szkoły przyjmującej, realizując zadania wskazane przez mentorów uczestniczących w projekcie po stronie polskiej
i greckiej.

Efektem materialnym odbytej mobilności są stworzone przez uczniów słowniczki branżowe online o zakresie tematycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia. Słowniczki powstały w trzech językach, tj. angielskim, polskim i greckim. Aby realizacja tego zadania była możliwa, uczniowie poznali szereg narzędzi przydatnych w budowaniu stron, w tym programy dedykowane do tworzenia materiałów graficznych.

Uczestnictwo w projekcie miało na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów tj.: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, osobiste, społeczne, uczenia się, przedsiębiorczości, matematyczne, techniczne, kulturowe, cyfrowe. Ponadto z całą pewnością można powiedzieć, że interdyscyplinarny program pozwolił również na rozwój wiedzy i kompetencji z przedmiotów podstawy programowej, w tym: przedmiotów kierunkowych, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.

Ale czy mobilność to wyłącznie uczestnictwo w zajęciach i nauka? Otóż nie! Program mobilności zakładał także poznanie kultury, historii i greckich tradycji. Dwa pełne dni zostały przeznaczone na realizację programu kulturowego – w tym czasie uczniowie odwiedzili Meteory – wspaniały kompleks klasztorny, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz poznali wyspiarską stronę Grecji, odwiedzając Skiathos. Ponadto odwiedzili m.in. takie miejsca jak: zamek w Platamonas, Stary Panteleimos – osadę położoną na zboczu Olimpu Niskiego, Salat pana of Pydna, gdzie mieli okazję zażycia błotnych kąpieli. Uczniowie  zwiedzili miejscowość Litochoro oraz podziwiali grecką przyrodę, spacerując do kanionu rzeki Enipeas.  

W czasie wolnym uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Brali udział w animacjach, jak np. grze miejskiej i różnego rodzaju zajęciach integracyjnych, których celem było budowanie umiejętności pracy w grupie.

Była to wspaniała przygoda, która na długo pozostanie w pamięci uczestników z wielu względów. Poza możliwością współpracy w międzynarodowym środowisku i rozwijaniu zawodowych i osobistych kompetencji, uczestnictwo w projekcie to wspaniała okazja do budowania ciekawości i otwartości na świat i nowe doświadczenia.  Tym samym zachęcamy do bacznego obserwowania informacji o kolejnych realizowanych w naszej szkole projektach europejskich w nowym roku szkolnym. Być może tym razem Wasza kolej, by przeżyć swoją europejską przygodę?

powiat sochaczew powiat sochaczew
147096 odwiedzin