starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

Rekrutacja PMU

A A A

 

W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów nr. 2021-1-PMU-4202 „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – edycja 2” , ogłaszamy rozpoczęcie naboru do drugiego wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

 

Wspomniany projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji dla 20 uczniów wspartych przez 4 opiekunów. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczne profesjonalne słowniczki branżowe online, o zakresie tematycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia.

Czy warto wziąć w udział w projekcie?

Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: OCZYWIŚĆIE, ŻE TAK! Korzyści płynących z uczestnictwa w programie jest tak wiele, jednak skupimy się na tych kluczowych. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Program projektu nakierowany jest przede wszystkim na rozwój kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Ponadto rozwijane będą kompetencje cyfrowe, społeczne, osobiste,             w zakresie uczenia się i przedsiębiorczości oraz kompetencje kulturowe. Projekt wyróżnia jego interdyscyplinarność, która umożliwi uczniom szeroki rozwój na wielu płaszczyznach w połączeniu ze zwiększaniem i ugruntowywaniem wiedzy z przedmiotów kierunkowych oraz wiedzy ogólnej.

Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

W rekrutacji do mobilności mogą wziąć udział uczniowie i uczennice klas od I do IV po szkole podstawowej, kształcący się na kierunku technik logistyk, technik mechanik oraz uczniowie i uczennice Szkoły branżowej.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14 kwietnia 2023 roku i kończy w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00. W tym czasie Kandydaci, aby wziąć udział w rekrutacji, muszą złożyć niezbędną dokumentację rekrutacyjną w Sekretariacie Szkoły. 

Rekrutacja do projektu odbędzie się na zasadach sprawiedliwości, niedyskryminacji i równych szans, na podstawie jawnych kryteriów, uwzględniających aspekty: możliwości i predyspozycji uczniów, ich wiedzy, osiągnięć, zaangażowania, mniejszych szans.

Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans.

Jak aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie szkoły oraz w sekretariacie.

Sprawdź terminy

14.04.2023 – rozpoczęcie rekrutacji

19.04.2023 – godz. 12:00 zakończenie zbierania aplikacji

19.04.2023 – do godz.15:30 publikacja listy wstępnej

20.04.2023 – do godz. 12:00 czas na ewentualne odwołania

20.04.2023 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej do godz. 15:30

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Szkoły Panem Grzegorzem Więckiem, Koordynatorem projektu.

 

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji Uczniów do Mobilności

Załącznik 1 Karta Zgłoszenia do Mobilności

Załącznik 2 Instrukcja Wypełnienia Karty Zgłoszenia do Mobilności

Załącznik 3 Oświadczenie uczestnika

Załącznik 4 Zasady Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 5 Program projektu logistycy

Załącznik 5 Program projektu mechanicy

 

UWAGA KOMUNIKAT!!

LISTA UCZNIÓW WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU W RAMACH PROJEKTU PO WER 2023 

nr projektu 2021-1-PMU-4202

Lista wstępnie zakwalifikowanych

Lista rezerwowa wstępnie zakwalifikowanych

 W dniu 20 kwietnia 2023 r. zostanie opublikowana lista ostateczna uczestników projektu.

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU W RAMACH PROJEKTU PO WER 2023

nr projektu 2021-1-PMU-4202

Lista zakwalifikowanych

Lista rezerwowa zakwalifikowanych

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
144025 odwiedzin