starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

PO WER 2023

A A A

Projekt „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – edycja 2”

Numer projektu: 2021-1-PMU-4202

Jest to, jak sama nazwa wskazuje, kolejna edycja mobilności, którą była już realizowana przez naszą szkołę i odniosła ogromny sukces. Projekt ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji uczestników biorących udział w przedsięwzięciu poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w połączeniu z poszerzaniem wiedzy i zaangażowania w rozwój umiejętności, w tym w obszarach kształcenia kierunkowego. W ramach projektu zakłada się odbycie międzynarodowej mobilności przez grupę 20 uczniów oraz 4 opiekunów. W projekcie planuje się włączenie młodzieży o mniejszych szansach. ˙

Instytucją przyjmującą, a jednocześnie partnerem projektu, będzie Platon School w Katerini, Grecja.

W trakcie zajęć uczniowie będą współpracować z młodzieżą ze szkoły przyjmującej, realizując zadania wskazane przez mentorów uczestniczących
w projekcie po stronie polskiej i greckiej.

W ramach realizowanych działań projektowych uczniowie tworzyć będą słowniczki branżowe online o zakresie tematycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia. Słowniczki powstaną w 3 językach, tj. angielskim (jęz. główny), polskim i greckim. Słowniczki będą miały formę profesjonalnych stron online, dostępnych w sieci Internet i będą  spełniały kluczowe kryteria budowania stron www. Uczniowie w trakcie realizacji programu poznają szereg narzędzi przydatnych w budowaniu stron, w tym tworzenia materiałów graficznych, a połączenie innowacyjnej, ważnej z perspektywy współczesnego rynku pracy, formy z zagadnieniami branżowymi pozwoli zwiększyć ich kompetencje, w tym znajomość języka angielskiego, także w wymiarze zawodowym.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli podnieść kompetencje kluczowe uczniów: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, osobiste, społeczne, uczenia się, przedsiębiorczości, matematyczne, techniczne, kulturowe, cyfrowe.

Interdyscyplinarny program pozwoli również na rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z przedmiotów podstawy programowej, w tym: przedmiotów kierunkowych, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.

Zajęcia będą odbywały się łącznie przez 10 dni, w wymiarze od 6 godzin dziennie. Ponadto w trakcie mobilności 2 dni zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego. W czasie wolnym od zajęć uczniowie będą brali udział w aktywnościach wskazanych przez opiekunów, związanych z integracją i wypoczynkiem.

 

Poza wymienionymi już korzyściami, warto dodać, że uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia na terenie Grecji, ubezpieczenia, realizacji programu merytorycznego i programu kulturowego pokrywane są przez Szkołę w ramach środków pozyskanych na realizację przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Już 14.04 startuje rekrutacja do projektu. Wierzymy, że zachęceni tą solidną garścią informacji odnośnie mobilności uczniowie licznie złożą swoje aplikacje i powalczą o miejsce w tej edycji projektu!

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin