starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów

A A A

Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów

 BROSZURA

Rekrutacja do wyjazdu do Grecji w ramach projektu ponadnarodowej mobilności uczniów

Uwaga, uczniowie! Rozpoczynamy nabór do pierwszej mobilności w projekcie „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym”. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału odbędą blisko dwutygodniowy bezpłatny wyjazd do Grecji, w trakcie którego będą rozwijać kompetencje, tworząc profesjonalne strony internetowe.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 27 sierpnia 2021 roku i potrwa do 1 września 2021 roku do godziny 15:00. Aby wziąć udział w naborze, w tym czasie należy złożyć dokumenty aplikacyjne, dołączone do artykułu, w sekretariacie szkoły.

Do udziału w pierwszej mobilności zapraszamy uczniów klas II i III kształcących się na kierunki logistyk. W rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni 17 osób, które wezmą udział w mobilności oraz uczestników z listy rezerwowej, którzy wezmą udział w przygotowaniach i w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej będą mieli pierwszeństwo do wyjazdu.

Na co należy zwrócić uwagę?

- Aby wziąć udział w rekrutacji, należy uzupełnić oraz złożyć dokumenty: Kartę Zgłoszenia do Mobilności oraz Oświadczenie uczestnika.

- Dokumenty muszą zostać uzupełnione w czytelny sposób (drukowanymi literami).

- Oczywiście, w aplikacji podajemy dane prawdziwe 😊

- W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów w wyznaczonych do tego miejscach przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnienia dokumentów znajdziecie w załączniku „Instrukcja Wypełnienia Karty”. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami!

Zagraniczna przygoda. Dlaczego warto wziąć udział w mobilności?

Ponadnarodowa mobilność uczniów to wyjątkowa inicjatywa, która stwarza okazję nie tylko do poznania nowego kraju, ale przede wszystkim pozyskania unikalnych kompetencji, coraz bardziej cenionych w dalszej edukacji i na rynku pracy. A program akurat tego projektu prezentuje się naprawdę ciekawie!

W trakcie mobilności uczniowie będą opracowywać interaktywne słowniki branżowe w formie stron dostępnych w sieci internet. Tworzone witryny będą na profesjonalnym poziomie, a mentorzy w projekcie będą czuwać nad poznawaniem przez uczestników wszelkich narzędzi niezbędnych do projektowania i budowy stron. Zajęcia odbywać się będą wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej, Platon School. Mobilność przyniesie więc nowe kontakty, znajomości i doświadczenia współpracy w międzynarodowym środowisku.

Tematyka mobilności została opracowana w taki sposób, by rozwijać również praktyczne umiejętności i wiedzę z przedmiotów w zakresie podstawy programowej. Podniesienie poziomu wiedzy i zdobycie nowych kompetencji przełoży się z pewnością na lepsze wyniki w nauce – a wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację przedsięwzięcia. Kompetencje cyfrowe i zwiększanie poziomu wiedzy przedmiotowej są bardzo ważne, ale nie można zapomnieć również o języku angielskim. Praktyczna znajomość języków obcych jest ceniona na rynku pracy oraz stwarza szersze możliwości dalszego rozwoju dla młodych ludzi. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą mieli szansę przełamać barierę językową, nabyć nowe słownictwo oraz zwiększyć biegłość w posługiwaniu się angielskim – poprzez zajęcia w tym języku, kontakt z uczniami z Grecji, wypracowywanie rezultatów materialnych. Dla wielu z Was z pewnością będzie to okazja, żeby przekonać się, że aby mówić, wystarczy… tylko wykonać ten pierwszy krok i nie stresować się! Program mobilności został załączony do dokumentacji rekrutacyjnej.

Oprócz zajęć merytorycznych w programie przewidziano także program kulturowy, warsztaty, animacje i zajęcia terenowe. Wycieczka do słynnych Meteorów, rejs statkiem na malownicze wyspy, cudowne greckie plaże i magiczne miasteczka ukryte w górach… A do tego grecka kuchnia, muzyka, taniec – mobilność to wspaniała okazja, by poznać nowy kraj od tej turystycznej i tej mniej oczywistej strony. Blisko dwa tygodnie wyjazdu pozostawią po sobie niezapomniane wrażenia i pozwolą zachować letni nastrój przez chwilę dłużej 😊

Wsparcie dla uczestników

Uczestnictwo w projekcie „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” jest bezpłatne – koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem, realizacją programu czy ubezpieczeniem pokrywane są przez Szkołę ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Przygotowanie do mobilności i wsparcie mentorów

Uczniowie zakwalifikowani do mobilności odbędą specjalny kurs przygotowawczy, podczas którego m.in. wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego czy poświęconych Grecji. Przygotowanie ma na celu zwiększenie gotowości do odbycia wyjazdu, w tym pod kątem językowym, tak aby uczniowie przełamali strach przed posługiwaniem się językiem obcym i poznali słownictwo, które ułatwi im pracę podczas zajęć czy codzienne funkcjonowanie w nowym kraju. Dodatkowo, podczas samej mobilności uczestnikom towarzyszyć będzie kadra pedagogiczna szkoły, która nie tylko będzie czuwać nad Waszym bezpieczeństwem, ale również zapewni wsparcie w realizacji zadań i kontakcie z rówieśnikami.

Więcej informacji na temat projektu i jego celów: http://www.zsteresin.powiatsochaczew.pl/newsshow/10751?title=Projekt-Ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow&sochaczew=sochaczew

 

Zachęcamy do udziału w rekrutacji i trzymamy za Was kciuki!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu, panem Wicedyrektorem Grzegorzem Więckiem.

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji

Załącznik 1 Karta Zgłoszenia do Mobilności

Załącznik 2 Instrukcja Wypełnienia Karty Zgłoszenia do Mobilności

Załącznik 3 Oświadczenie Uczestnika

Załącznik 4 Zasady Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 5 Program mobilności

 

Regulamin rekrutacji uczniów do mobilności.docx

Załącznik 1 Karta Zgłoszenia do mobilności.docx

Załącznik 2 Instrukcja Wypełnienia Karty Zgłoszenia do Mobilności.docx

Załącznik 3 Oświadczenie Uczestnika.docx

Załącznik 4 Zasady Uczestnictwa w Projekcie.docx

Załącznik 5 Program mobilności.docx

Załącznik 6 Oświadczenie o paszporcie_dowodzie osobistym.docx

 


 

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich 
,,Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym”.

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów po przez rozwój w zakresie:

- rozumienia i tworzenia informacji,

- matematycznym,

- wielojęzyczności,  

- osobistym,

- cyfrowym,

- technologii i inżynierii,

- społecznym i uczenia się,

- przedsiębiorczości,

- świadomości i ekspresji kulturowej

 Dofinansowanie projektu z UE: 246 576,00 PL

 

 

Bezpłatny wyjazd edukacyjny do Grecji dla uczniów technikum w projekcie „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym”

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie kontynuuje przyjętą strategię umiędzynaradawiania działań placówki i podnoszenia jakości naszej oferty. Miło nam poinformować, że po otrzymaniu pozytywnej decyzji                                   o finansowaniu przystępujemy do realizacji projektu mobilności ponadnarodowej uczniów!

Projekt „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych            w kształceniu zawodowym” skierowany jest do uczniów klas II i III technikum:

- w ramach I mobilności: technik logistyk

- w ramach II mobilności: technik mechanik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

Miejscem odbywania mobilności będzie grecka Riwiera Olimpijska. W ciągu 10 dni kursu merytorycznego uczniowie wezmą udział w zajęciach na terenie instytucji przyjmującej, szkoły Platon School z siedzibą w Katerini, podczas których wspólnie z młodzieżą grecką będą pracować nad rezultatami materialnymi: interaktywnymi słowniczkami dla branż odpowiednio mechanicznej i transportowej w formie stron www. Nad poprawnością merytoryczną oraz nabywaniem nowych kompetencji czuwać będą mentorzy. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim, a w ramach zajęć przewiduje się pracę w międzynarodowych zespołach grecko – polskich. Odpowiedni poziom językowy zapewni kurs przygotowawczy realizowany przed wyjazdem. Grecka wyprawa będzie również okazją do poznania nowego kraju – w programie przewidziano wycieczki i animacje, w tym rejs czy wizytę w słynnych Meteorach.

Program mobilności opracowany został we współpracy z greckim partnerem i ma na celu realizację celów projekty na możliwie jak najwyższym poziomie, w tym:

  1. Wzrost kompetencji kluczowych: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematyczne oraz w zakresie technologii i inżynierii, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej
  2. Zwiększenie i ugruntowanie wiedzy z przedmiotów kierunkowych dla uczestników danej mobilności
  3. Zmniejszenie bariery językowej, zwiększenie znajomości języka angielskiego, w tym w praktycznym, zawodowym kontekście
  4. Zwiększanie samodzielności uczniów podczas zagranicznego wyjazdu, zwiększanie kompetencji osobistych i związanych ze współpracą w grupie
  5. Zwiększanie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

 Zwiększanie zaangażowania uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych i zagrożonych wykluczeniem.

Inicjatywa „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych      w kształceniu zawodowym” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne        i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Dla obu mobilności przewidujemy uczestnictwo łącznie 33 uczniów, którzy wyłonieni zostaną w procesie rekrutacyjnym. W procedurze wzięte pod uwagę zostaną m.in. elementy takie jak wyniki w nauce, znajomość języka angielskiego, specjalne osiągnięcia, a także kryteria związane ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Szczegóły zostaną udostępnione już wkrótce.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o najważniejszych kwestiach i etapach realizacji projektu. Więcej informacji na temat inicjatywy dostępne jest w Sekretariacie oraz u Koordynatora projektu – Pana Wicedyrektora Grzegorza Więcka.

                                                                                                         

Zapraszamy

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin