starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

Rozpoczęcie rekrutacji do ERASMUS 2024

29-05-2024 22:04

A A A

Rekrutacja uczniów do projektu „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"

 

Drodzy uczniowie!

 Rozpoczynamy nabór do mobilności w projekcie Erasmus+. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału odbędą dwutygodniowy bezpłatny wyjazd do Grecji, w trakcie którego będą rozwijać kompetencje zawodowe i kluczowe biorąc udział w programie kształcenia realizowanym przy współpracy z greckimi przedsiębiorstwami.

Mobilność będzie poprzedzona zajęcimi, które przygotują grupę do realizacji zadań na terenie Grecji

A wszystko to w ramach przedsięwzięcia projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000146582

Zapraszamy!

Najważniejsze informacje na temat naboru

 

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 10 czerwca 2024 roku od godziny 8:00 i potrwa do                17 czerwca 2024 roku do godziny 13:00.

Aby wziąć udział w naborze, w tym czasie należy złożyć dokumenty aplikacyjne w sekretariacie szkoły.

Dokumenty aplikacyjne, regulamin i wzór umowy stanowią załącznik do artykułu. 

ZAŁ 1. Karta zgłoszenia: ../../AppData/TinyMceGallery11/Za%C5%82_1_Karta_Zg%C5%82oszenia_Ucznia_do_mobilno%C5%9Bci%20(2).docx

ZAŁ 2. Wzór umowy :../../AppData/TinyMceGallery11/Za%C5%82_2_Wz%C3%B3r_umowy%20(2).docx

Dokumenty aplikacyjne są również do pobrania w sekretariacie szkoły

 

Do udziału w mobilności zapraszamy uczniów, którzy w roku szkolnym 2024/2025 będą realizowali naukę w klasach II, III,IV i V kształcących się w klasach technikum. W rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni 25 osób, które wezmą udział w mobilności oraz uczestników z listy rezerwowej, którzy wezmą udział w przygotowaniach i w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej będą mieli pierwszeństwo do wyjazdu.

Na co należy zwrócić uwagę?

 

- Aby wziąć udział w rekrutacji, należy uzupełnić, czytelnie podpisać i złożyć Kartę Zgłoszenia do Mobilności w sekretariacie szkoły w terminie od 10.06 – 14.06.2024 r.

Komisja rekrutacyjna w dniu 17 czerwca 2024 roku o godz. 13:00 ogłosi listę osób wstępnie zakwalifikowanych i wstępnie zakwalifikowanych na listę rezerwową.

W dniu 18 czerwca 2024 roku zostanie ogłoszona ostateczna lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa.

 

- Dokumenty muszą zostać uzupełnione w czytelny sposób (drukowanymi literami) lub na komputerze.

- W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów w wyznaczonych do tego miejscach przez rodzica lub opiekuna prawnego i ucznia aplikującego.

- w przypadku uczniów pełnoletnich wymagany jest podpis tylko ucznia aplikującego.

Czekamy na WAS!!!

ZAPRASZAMY!!!

ZOBACZ GALERIE

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin