starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

Konkurs ogólnopolski "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!"

05-03-2024 11:27

A A A

Konkurs "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!"

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”).

System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje w Polsce od 2016 r. i jest systematycznie rozwijany. Ta pomoc świadczona jest w każdym powiecie, a na terenie kraju działa już prawie 1500 punktów, gdzie poradę i konkretne wsparcie można uzyskać. Korzystają z nich osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawnika lub doradcy obywatelskiego.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Plakat ten powinien przestawić system Nieodpłatnej Pomocy z punktu widzenia Uczestnika Konkursu i zachęcać do skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.

Dla laureatów z każdej kategorii prac konkursowych przewidziane są nagrody:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Więcej informacji można uzyskać od nauczycieli:  Katarzyny Wróbel, Eweliny Nosarzewskiej i Siostry Rozalii.

 Termin upływa 11 marca 2024roku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

ZOBACZ GALERIE

powiat sochaczew powiat sochaczew
144025 odwiedzin