starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

Przygotowanie PMU - opis przygotowań + fotorelacja

12-05-2023 22:54

A A A

Zakończenie etapu przygotowań do wyjazdu w ramach projektu „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – edycja 2” nr 2021-1-PMU-4202.
Odliczamy godziny do startu mobilności!

Wspomniany projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego wyjazdu do Grecji dla 20 uczniów wspartych przez 3 opiekunów. Wyjazd obejmuje 14 dni, z czego 10 zostanie poświęconych na realizację programu merytorycznego, 2 dni na program kulturowy, 2 dni na podróż. Wyjazd  odbędzie się terminie 14.05 – 27.05.2023 r.

Nad czym w tym czasie będą pracować uczestnicy mobilności? Rezultatem materialnym projektu, wypracowywanym we współpracy z uczniami z Grecji, będzie słowniczek branżowy online o tematyce właściwej dla kierunków kształcenia uczniów, biorących udział w mobilności. Słowniczek będzie uzupełniony treściami i materiałami graficznymi zgromadzonymi i wypracowanymi przez uczniów.

Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską. Będą mieli okazję zwiedzić m.in. Klasztor Meteory, Stary Pantaleimon czy wąwóz w Litochoro.

Wszystkie podjęte działania mają pomóc uczestnikom w realizacji głównego celu projektu, jakim jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Program projektu nakierowany jest przede wszystkim na rozwój kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Ponadto rozwijane będą kompetencje cyfrowe, społeczne, osobiste w zakresie uczenia się i przedsiębiorczości oraz kompetencje kulturowe.

Etap mobilności, poprzedzony był etapem przygotowań, który zrealizowano zgodnie z założeniami w formie obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych – z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych oraz tradycyjnych form. Objęły on 35 godzin zegarowych zajęć, podczas których zrealizowano spotkania zwierające:

1. komponent pedagogiczny

Celem tych zajęć było:

- monitorowanie i zwiększanie mentalnej gotowości uczniów do odbycia wyjazdu zagranicznego, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych.

- zwiększanie motywacji uczniów do aktywnego, zaangażowanego udziału w projekcie;

- rozwijanie w uczniach zdolności współpracy w grupie, przygotowujące ich do współdziałania w międzynarodowym środowisku

2. komponent językowy

Przygotowanie językowe zrealizowano w formie 10 godzin zajęć stacjonarnych oraz 5 godzin realizowanych w formie e-learningu. Były to głównie zajęcia z języka angielskiego, ale ten element przygotowania obejmował także naukę podstaw języka greckiego, w stopniu umożliwiającym codzienną komunikację na poziomie podstawowym.

Głównym celem tych zajęć jest pomoc uczniom w przełamaniu bariery językowej, by mogli wypowiadać się w sposób swobodny i zrozumiały dla odbiorców. Ponadto pracowano nad zwiększeniem zasobu słownictwa merytorycznego odpowiedniego dla danego kierunku kształcenia

3. komponent kulturowy

Te zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej oraz e-lekcji, a przygotowane zostały we współpracy z zagranicznym partnerem projektu. Przedmiotem zajęć były zarówno kwestie społeczne, zwyczaje i właściwe dla Grecji elementy etykiety, pozwalające uczniom na dobre funkcjonowanie w greckim społeczeństwie, jak również wiedza z zakresu historii, kultury, sztuki i dziedzictwa Grecji od czasów antycznych po dziś.

4. komponent organizacyjny

Zajęcia organizacyjne poświęcone zostały m.in. zasadom obowiązującym uczniów podczas mobilności i w transporcie, kwestiom bezpieczeństwa, ryzykom w trakcie wyjazdu oraz kluczowym zasadom codziennego życia w Grecji. W ramach tych zajęć odbyły się także spotkania z rodzicami uczestników wyjazdu.

5. komponent merytoryczny

Podczas tych zajęć, które przeprowadzane zostały stacjonarnie oraz w formie pracy własnej, uczniowie przygotowali materiały, które będą przez nich wykorzystane podczas zadań i zajęć w trakcie mobilności. Są to mi.in. prezentacje w języku angielskim, słowniczki polsko - angielskie, obejmujące podstawowe zwroty w języku polskim, jako materiał dla uczniów greckich.

Realizowane są także zajęcia uzupełniające w zakresie wiedzy merytorycznej czy podstaw informatyki, umożliwiające uczniom efektywne uczestnictwo w zajęciach merytorycznych w Grecji.

 

Wyjazd naszych uczniów już w najbliższą niedzielę 14 maja 2023 r. Trzymajcie za nich kciuki i śledźcie uważnie szkolnego facebook’a  - po 15.05  możecie spodziewać się na nim ciekawych relacji z mobilności!

ZOBACZ GALERIE

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin