starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2023/2024 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE 2022/2023 Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYGOTOWANIA. PRZED NAMI PODRÓŻ DO GRECJI.

21-03-2023 14:29

A A A

W najbliższy piątek, 24 marca 2023 r., grupa dwudziestu pięciu uczniów z technikum mechanicznego i logistycznego rozpoczyna mobilność zagraniczną w ramach programu ERASMUS+, której celem jest realizacja praktyk zawodowych i tym samym podniesienie jakości kształcenia uczniów w naszej szkole.

Po zakończonej rekrutacji wyjazd poprzedziły zajęcia zrealizowane w ramach programu przygotowań do realizacji mobilności.

Uczniowie wzięli udział w przygotowaniu pedagogicznym, zwiększając swoją  gotowość  do odbycia wyjazdu zagranicznego, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją motywację do aktywnego udziału w projekcie i przygotowali się do współpracy w grupie w międzynarodowym środowisku.

Z dużym zaangażowaniem i ciekawością ze strony uczniów spotkały się zajęcia z zakresu przygotowania kulturowego. Przedmiotem tych zajęć były kwestie społeczne, zwyczaje i właściwe dla Grecji elementy etykiety, pozwalające uczniom na dobre funkcjonowanie w greckim społeczeństwie, jak również wiedza z zakresu historii, kultury, sztuki i dziedzictwa Grecji od czasów antycznych po dziś.

Przygotowanie językowe polegało na odbyciu zajęć z języka angielskiego i greckiego.

Udział w tych zajęciach przygotował uczniów do  przełamania bariery językowej i wypowiadania się w sposób swobodny, zrozumiały dla odbiorców. Zajęcia językowe stworzyły możliwość przypomnienia kluczowego słownictwa i zwrotów niezbędnych    w życiu codziennym, zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie zwrotów, słownictwa użytecznego w pracy w danym zawodzie, przypomnienie zasad oficjalnej, formalnej komunikacji, umożliwiające uczniom swobodne uczestnictwo w wywiadach, wizytacjach i spotkaniach. W ramach komponentu językowego został zwiększony zasób słownictwa merytorycznego odpowiedniego dla danego kierunku kształcenia – umożliwiającego realizację programu merytorycznego mobilności.

 W czasie zajęć merytorycznych został szczegółowo omówiony program praktyk i powtórzono zagadnienia wynikające z tego programu zarówno dla uczniów technikum mechanicznego jak i logistycznego.

Nie bez znaczenia były spotkania o charakterze organizacyjnym w czasie których przedstawiono i przedyskutowano zasady obowiązujące uczniów podczas mobilności, kwestie bezpieczeństwa, ryzyka w trakcie wyjazdu oraz kluczowe zasady codziennego życia w Grecji. Zajęcia organizacyjne zostały także uzupełnione spotkaniem, w którym obowiązek uczestnictwa mieli nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Podczas spotkań przekazane zostały kluczowe informacje na temat:

- planu mobilności i harmonogramu projektu,

- kwestii zw. z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, ubezpieczeniem,

- odpowiednim przygotowaniem do wyjazdu, tzn. co zapakować i zabrać na wyjazd,

- kontaktu z opiekunami podczas mobilności

- obowiązków i praw uczestników oraz regulaminu wyjazdu.

Ostatnie spotkanie z tego zakresu jeszcze przed uczestnikami w najbliższy piątek, 24 marca o godz. 06:45 tuż przed wyjazdem.

Po tym spotkaniu, które poprowadzi p. Grzegorz Więcek – szkolny koordynator projektu, uczestnicy mobilności rozpoczną podróż do Grecji pod opieką p. p. A. Podrażki, J. Sobczak i R. Przygody.

Życząc szczęśliwej drogi czekamy na bieżące relacje z wyjazdu.

Powodzenia.

 

ZOBACZ GALERIE

powiat sochaczew powiat sochaczew
127782 odwiedzin