starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Aktualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2022/2023 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MATURA 2023 EGZAMINY ZAWODOWE 2022/2023 RODO Szczepienia przeciwko Covid-19 Kalendarz roku szkolnego MEN 2021/2022 BIP „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. Projekty międzynarodowe Wersja kontrastowa

Rekrutacja uczniów do projektu „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"

12-01-2023 14:28

A A A

Uwaga, uczniowie! Rozpoczynamy nabór do mobilności w projekcie Erasmus+. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału odbędą dwutygodniowy bezpłatny wyjazd do Grecji, w trakcie którego będą rozwijać kompetencje zawodowe i kluczowe biorąc udział w programie kształcenia realizowanym przy współpracy z greckimi przedsiębiorstwami.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru

 

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 16 stycznia 2023 roku od godziny 8:00 i potrwa do 19 stycznia 2023 roku do godziny 09:00.

Aby wziąć udział w naborze, w tym czasie należy złożyć dokumenty aplikacyjne, dołączone do artykułu, w sekretariacie szkoły.

 

Do udziału w mobilności zapraszamy uczniów klas II i III kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik mechanik. W rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni 25 osób, które wezmą udział w mobilności oraz uczestników z listy rezerwowej, którzy wezmą udział w przygotowaniach i w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej będą mieli pierwszeństwo do wyjazdu.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

 

- Aby wziąć udział w rekrutacji, należy uzupełnić, czytelnie podpisać i Kartę Zgłoszenia do Mobilności (dokumenty do pobrania w zakładce Projekty Międzynarodowe - Ersamus+).

 

- Dokumenty muszą zostać uzupełnione w czytelny sposób (drukowanymi literami) lub na komputerze.

 

- W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów w wyznaczonych do tego miejscach przez rodzica lub opiekuna prawnego i ucznia aplikującego.

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnienia dokumentów znajdziecie w załączniku „Instrukcja Wypełnienia Karty”. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami (!), które są do pobrania z naszej strony.

 

Zagraniczna przygoda. Dlaczego warto wziąć udział w mobilności?

Projekty Erasmus + w Sektorze Kształcenia i szkolenie zawodowe to wyjątkowa inicjatywa, która stwarza okazję nie tylko do poznania nowego kraju, ale przede wszystkim pozyskania unikalnych kompetencji zawodowych i kluczowych, coraz bardziej cenionych w dalszej edukacji i na rynku pracy. A program akurat tego projektu prezentuje się naprawdę ciekawie!

 

W trakcie mobilności uczniowie będą realizować programy praktyk organizowane przez grecką instytucję przyjmującą. Każdy z zawodów biorących udział w projekcie będzie realizował własny program kształcenia, obejmujący przygotowanie i realizację określonych zadań w greckich przedsiębiorstwach. Wsparciem dla uczniów będą opiekunowie praktyk ze strony instytucji przyjmującej oraz nauczyciele naszej Szkoły biorący udział w projekcie. Programy praktyk zostały dołączone do artykułu w postaci załącznika.

 

Programy praktyk zostały opracowane w taki sposób, by rozwijać kompetencję zawodowe i praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie podstawy programowej kształcenia w ramach każdego zawodu technikum. Podniesienie poziomu wiedzy i zdobycie nowych kompetencji przełoży się z pewnością na lepsze wyniki w nauce – a wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo wzmocnią się kompetencję kluczowe uczniów co jest bardzo ważne. Uczestnicy podniosą praktyczna znajomość języków obcych, która jest ceniona na rynku pracy oraz stwarza szersze możliwości dalszego rozwoju dla młodych ludzi. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą mieli szansę przełamać barierę językową, nabyć nowe słownictwo oraz zwiększyć biegłość w posługiwaniu się angielskim – poprzez zajęcia w tym języku, kontakt z mentorami z Grecji. Dla wielu z Was z pewnością będzie to okazja, żeby przekonać się, że aby mówić, wystarczy… tylko wykonać ten pierwszy krok i nie stresować się!

 

Oprócz zajęć merytorycznych w programie przewidziano także program kulturowy, warsztaty, animacje i zajęcia terenowe. Wycieczka do słynnych Meteorów, rejs statkiem na malownicze wyspy, cudowne greckie plaże i magiczne miasteczka ukryte w górach… A do tego grecka kuchnia, muzyka, taniec – mobilność to wspaniała okazja, by poznać nowy kraj od tej turystycznej i tej mniej oczywistej strony. Blisko dwa tygodnie wyjazdu pozostawią po sobie niezapomniane wrażenia 😊

 

Wsparcie dla uczestników

Uczestnictwo w projekcie „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego” jest bezpłatne – koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem, realizacją programu czy ubezpieczeniem pokrywane są przez Szkołę ze środków pozyskanych z Programu Erasmus +.

 

Przygotowanie do mobilności i wsparcie mentorów

Uczniowie zakwalifikowani do mobilności odbędą specjalny kurs przygotowawczy, podczas którego m.in. wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego czy poświęconych Grecji. Przygotowanie ma na celu zwiększenie gotowości do odbycia wyjazdu, w tym pod kątem językowym, tak aby uczniowie przełamali strach przed posługiwaniem się językiem obcym i poznali słownictwo, które ułatwi im pracę podczas zajęć czy codzienne funkcjonowanie w nowym kraju.

 

Podczas samej mobilności, tak jak już to wskazaliśmy, uczestnikom towarzyszyć będzie kadra pedagogiczna szkoły, która nie tylko będzie czuwać nad Waszym bezpieczeństwem, ale również zapewni wsparcie w realizacji zadań i kontakcie z mentorami i pracownikami instytucji przyjmującej.

 

Zachęcamy do udziału w rekrutacji i trzymamy za Was kciuki!

 

Ważne terminy

16 stycznia 2023  godzina 8:00– rozpoczęcie rekrutacji

19 stycznia 2023  godzina 09:00 – zakończenie zbierania aplikacji

19 stycznia 2023 godzina 12:45 – publikacja listy wstępnej

20 stycznia 2023  godzina 10:00 – czas na ewentualne odwołania

20 stycznia 2023  godzina 14:45 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu, panem Wicedyrektorem Grzegorzem Więckiem.

 

ZOBACZ GALERIE

103854 odwiedzin