starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Aktualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2022/2023 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MATURA 2023 EGZAMINY ZAWODOWE 2022/2023 RODO Szczepienia przeciwko Covid-19 Kalendarz roku szkolnego MEN 2021/2022 BIP „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. Projekty międzynarodowe Wersja kontrastowa

Szczegółowe informacje o projekcie Erasmus+

10-01-2023 14:55

A A A

Szkoła zdecydowała się na wnioskowanie ze względu na kluczowe potrzeby placówki i uczniów, na które odpowiada projekt, w tym zwiększanie kompetencji zawodowych uczestników, w tym osób o mniejszych szansach edukacyjnych, podnoszenie poziomu działań projektowych i atrakcyjności procesu edukacyjnego, podnoszenie europejskiego wymiaru kształcenia. Zagraniczne mobilności są odpowiedzią Szkoły na potrzeby i wyzwania przed jakimi stoi.  Jest to dla nas ważna szansa wspierania potencjału zawodowego naszych uczniów i kadry oraz ich kompetencji kluczowych.

W efekcie udziału w projekcie Szkoła spodziewa się:

- podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów technikum logistycznego i mechanicznego,

- wzmocnienia kompetencji kierowniczych kadry zarządzającej,

- podniesienia poziomu zainteresowania i zaangażowania nauczycieli, pracowników i uczniów w podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kształcenia i rozwoju, realizacji projektów międzynarodowych,

- włączenia innowacji w proces edukacyjny w zakresie kształcenia zawodowego i współpracy    z pracodawcami

- podniesienia wyników kształcenia, szczególnie wyników egzaminów zawodowych i maturalnego, w tym z języka angielskiego, rozwój kompetencji kluczowych – społecznych, obywatelskich.

- wyrównania szans edukacyjnych u uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich,

- zwiększenia kompetencji kadry oraz szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego,

- podniesienia wymiaru europejskiego placówki i jej konkurencyjności.

W ramach projektu planujemy następujące działania obejmujące następujące po sobie etapy:

1. Planowanie i przygotowanie mobilności

- opracowywanie dokumentacji, procedur, narzędzi zgodnie z najlepszymi standardami jakości Erasmus +

- kampania informacyjna o projekcie i rekrutacja uczestników

- kursy przygotowawcze

- pomiar wiedzy, kompetencji, umiejętności realizowany przed mobilnością

- wdrożenie narzędzi monitoringu i ewaluacji działań projektowych na poziomie uczestników oraz projektu

2. Mobilności uczniów i kadry

- realizacja mobilności uczniów: 14 dni dla 25 uczniów (15 technik logistyk, 10 technik mechanik) oraz 3 nauczycieli w roli opiekunów, praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach

- realizacja mobilności kadry: 9 dni dla 3-4 uczestników, kurs zawodowy z zakresu usprawniania procesu organizacji praktyk zawodowych i włączaniu narzędzi informatycznych do kształcenia

3. Promocja i upowszechnianie rezultatów

- kampania o projekcie, Erasmus+ i innych europejskich projektów na rzecz edukacji, skierowana do uczniów i kadry

- promocja projektu przez cały czas jego trwania, skierowana do grup wewnętrznych i zewnętrznych

- upowszechnianie, w tym na poziomie europejskim z zastosowaniem platform Erasmusa

- upowszechnianie realizowane przez uczestników

- wdrażanie rezultatów mobilności do działań bieżących szkoły

 

ZOBACZ GALERIE

103854 odwiedzin