starostwo powiatowe w sochaczewie

Akualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2020/2021 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW PROJEKT: "ZAWODOWCY NA START" PROJEKT: "DZIAŁAJ LOKALNIE" Projekt SGGW- Akademia Przyszłości Projekt Erasmus+ "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Kadry Dla Przemysłu EGZAMIN MATURALNY 2020 EGZAMINY ZAWODOWE 2020 RODO KONKURSY WYNIKI EGZAMINÓW

Konkurs ekologiczny `Nie wyrzucaj- przetwarzaj`

A A A

konkurs ekologiczny 2019 załącznik nr1.docx

konkurs ekologiczny 2019 załącznik nr2.docx

 

Regulamin konkursu ekologicznego

„Nie wyrzucaj – przetwarzaj”

dla młodzieży szkól podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sochaczewskiego i powiatów ościennych

 

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie młodzieży wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadów dla wykonywania rzeczy pożytecznych,
  • kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne i zasoby Ziemi,
  • rozszerzenie zainteresowań młodzieży w zakresie techniki i sztuk pięknych.

 

Organizatorem konkursu jest Dyrekcja i Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie. 

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

 

Organizator powołuje Komisję Konkursową, która przeprowadzi ocenę zgłoszonych prac i ogłosi laureatów. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem,
  • oryginalność prac,
  • jakość i estetyka wykonania,
  • użytkowość pracy.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy o dowolnym charakterze z zastosowaniem surowców wtórnych lub odpadów (np. zielone ściany, dywaniki, wazoniki)

 

Prace mogą być indywidualne lub zespołowe.

 

Terminarz konkursu „Nie wyrzucaj – przetwarzaj”:

  • Nadesłanie prac na adres: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie 96-515 Teresin Aleja XX-lecia 12

bądź dostarczenie do kancelarii organizatora mieszczącej się pod powyższym adresem do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

  • Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 25 kwietnia (czwartek) 2019 roku o godzinie 13. Informacja o laureatach zostanie przekazana 24 kwietnia 2019 roku.
  • Dla najlepszych uczestników (20 osób) zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne przez firmę L’Oreal i wycieczka do siedziby firmy. Firma L’Oreal jest również sponsorem nagród.

 

Prace zgłoszone do konkursu powinny być oryginalnymi dziełami uczestników, które nigdy nie brały udziału w innych konkursach.

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz  adresem szkoły.

Zgłoszone prace stają się własnością organizatora i nie są zwracane po rozstrzygnięciu konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 46 8613813

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. Na uczestników czekają cenne nagrody

50206 odwiedzin