starostwo powiatowe w sochaczewie

Akualności REKRUTACJA 2019/2020 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W TERESINIE Kadra Nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020 Plan lekcji PROJEKT: "ZAWODOWCY NA START" DLA RODZICÓW Przekaż 1 % podatku Kontakt Nasza poprzednia strona internetowa Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 MEN PROJEKT: "DZIAŁAJ LOKALNIE" "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” RODO Projekt Erasmus+ Projekt SGGW- Akademia Przyszłości Konkurs ekologiczny `Nie wyrzucaj- przetwarzaj` BEZPIECZNA SZKOŁA PODRĘCZNIKI 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 MEN

A A A

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


1.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
Podstawa prawna:
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


3.
Ferie zimowe
13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna


9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadpodstawowych  


24 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)
§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


6.

Egzamin maturalny
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/
komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/
komunikaty-i-informacje/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

7.

Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/
komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule

 8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
14 Ferie letnie
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dodatkowe dni wolne od nauki:

  • 1 listopada 2019 (piątek): Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2019 (poniedziałek): Narodowe Święto Niepodległości
  • 1 stycznia 2020 (środa): Nowy Rok
  • 6 stycznia 2020 (poniedziałek): Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2020 (piątek): Międzynarodowe Święto Pracy
  • 11 czerwca 2020 (czwartek): Boże Ciało

 

 

33629 odwiedzin