starostwo powiatowe w sochaczewie

Akualności REKRUTACJA 2019/2020 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W TERESINIE Kadra Nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020 Plan lekcji PROJEKT: "ZAWODOWCY NA START" DLA RODZICÓW Przekaż 1 % podatku Kontakt Nasza poprzednia strona internetowa Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 MEN PROJEKT: "DZIAŁAJ LOKALNIE" "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” RODO Projekt Erasmus+ Projekt SGGW- Akademia Przyszłości Konkurs ekologiczny `Nie wyrzucaj- przetwarzaj` BEZPIECZNA SZKOŁA PODRĘCZNIKI 2019/2020

Oferta kierunków

A A A

Technikum Mechaniczne

Szkoła dla miłośników szeroko pojętej mechaniki. Przygotowuje uczniów do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo- instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonym warsztacie szkolnym oraz wyspecjalizowanych firmach produkcyjnych. Zawód daje solidne podstawy do pracy w wielu branżach. Poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi istnieje możliwość doskonalenia własnych umiejętności poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach technologicznych. Uczniowie technikum mechanicznego to osoby, które oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania elementów potrafią organizować procesy produkcji maszyn i urządzeń. Absolwent kierunku po ukończeniu szkoły oraz uzyskaniu dwóch kwalifikacji otrzymuje dyplom technika mechanika.

Technikum Logistyczne

W czteroletnim toku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Obecnie ranga zawodu logistyka wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki.

Technik logistyk - uznany zawód z międzynarodową renomą.

Dobrze wykształcony, wysokiej klasy specjalista z logistyki znajduje pracę nie tylko w Polsce, ale i w Europie gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w zlokalizowanych 100m od szkoły- Centrum Logistyki w Teresinie m. in w firmie DHL i DB Schenker Poland.

Technikum Przemysłu Modowego

Zdobędziesz tu kwalifikacje, które pomogą Ci odnaleźć się w takich zawodach jak: krawiec, projektant odzieży, organizator pokazów i targów mody czyli zawód o charakterze artystycznym. Szkoła ta daje Ci szerokie możliwości poznania nowoczesnych technologii krawieckich, obsługi najnowszej generacji maszyn do szycia różnego typu, nabędziesz umiejętność czytania i wykorzystywania wykrojów, doboru tkanin i kolorów, aby samemu zaprojektować i wykonać dla siebie niepowtarzalny strój oraz zaprojektować i wykonać do niego modne dodatki. Nasza szkoła współpracuje z renomowaną firmą odzieżową GRUPA ALJEKA, która objęła patronat nad klasą technikum praktyką zawodową, a także gwarantuje miejsca pracy.

Będziesz też mógł/mogła zrealizować swoją wizję i zająć się projektowaniem odzieży na własny rachunek. Współpracujemy z ASP w Łodzi, uczelnią,  której możesz być studentem/studentką po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego. Skorzystaj z szansy- zostań fachowcem.

Technikum Elektroenergetyki Transportu Szynowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Technik elektroenergetyk transportu szynowego może pracować w zakładach taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych, trolejbusowych i metra, przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz w placówkach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.

Może także być zatrudniony jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych, a także jako dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

 Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Podczas nauki w tej szkole uzyszkasz kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa, a po ukończeniu i zdaniu matury będziesz mógł studiować na kierunkach technicznych lub rolniczych. W trakcie nauki uzyszkasz prawo jazdy kategorii B i T. Osiągniesz umiejętności z zakresu obsługi i naprawy ciągników i maszyn rolniczych, z uwzględnieniem obsługi systemów elektronicznych i mechatronicznych stosowanych w nowoczesnym sprzęcie.

Szkoła współpracuje m.in. z firmą VALTRA - producentem nowoczesnych ciągników z systemem SmartTouch.

Technik Mechanik Lotniczy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dokonywanie szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia pod względem koniecznego zakresu napraw,
 • osobiste wykonywanie lub nadzorowanie wykonania napraw, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów,
 • wykonywanie lub nadzorowanie demontażu statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawż i w jej trakcie, wykonywanie lub nadzorowanie montażu ostatecznego po naprawie,
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanychw niej kolejnych opercjitechnologicznych, wykonanych przez siebie lub pod swym nadzorem,
 • poświadczanie wykonania obsługi okresowej, bieżącej, dorażnej oraz bieżących napraw.
 • Ukończenie tej szkoły umożliwia podjęcie pracy i podwyższenia swoich kwalifikacji w wyuczonym zawodzie bądż studia.

 

Szkoła branżowa I stopnia– kierowca mechanik

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Szkoła branżowa I stopnia– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Przetwórstwo spożywcze jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają do wszystkich zakładów przetwórstwa spożywczego.

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych,
 • użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych,
 • wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych

Szkoła branżowa I stopnia- elektryk

Absolwent szkołykształcącej w tym zawodzie zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zawód elektryka daje Ci możliwość podjęcia pracy w różnych rolach. Najczęściej elektryk:

 • wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,
 • dobiera, instaluje, obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej
 • prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych
 • uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.
33629 odwiedzin